سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

borna
avana
khabarche
maan
folani
rfn
drink-time-
hichkas
ahangjo
khanomi
cafeto
arcan
janatolzahra
baran
aref
ear1
zaq

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

google
esf
mario
mohtaj
avana-sargije
loc
avana-miokhandam
erfan
door
daeman
design
mamanpaz
god2
ghadar-forc
maye
god
narsez
nejad
condom
loc2
bahram
beats
gta
ma
sogand-dorezamin
nikon
chines
avana-360
hiv
reyg
avana-margekodaki
babayi
dami
imagin
avana-poch
fancy

 

 

تصویرسازیطراحی

 

ashkan
dance
des4
des6
adidas2
behdadsalimi
des7
des10
des2
des9
des5
des8
sardardd
adidas
atash
bozoqg
des13
des11
des1
dard
des12
des3

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

spadan
bor
heysalam
youga
arshict
alisedqi
visityahya
arbabi
set

 

 

۳بعدیرندر

14
15
7
13
6
1
3
8
5
10
2
11
9
12
4

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail