سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

rfn
zaq
baran
ear1
cafeto
khanomi
hichkas
kowsar
folani
drink-time-
carplaza-fa
avana
carplaza-en
maan
aref
clawear
borna
khabarche
ahangjo
arcan
janatolzahra

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

avana-poch
babayi
nejad
esf
maye
google
condom
loc
mohtaj
chines
gta
mamanpaz
loc2
ghadar-forc
avana-miokhandam
god2
hiv
bahram
erfan
imagin
reyg
mario
daeman
avana-margekodaki
sogand-dorezamin
dami
ma
avana-360
narsez
avana-sargije
design
door
fancy
nikon
beats
god

 

 

تصویرسازیطراحی

 

sardardd
des7
behdadsalimi
des12
des6
des9
bozoqg
ashkan
dard
adidas2
des8
des13
adidas
des5
dance
des10
des1
des2
atash
des11
des3
des4

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

youga
arshict
alisedqi
heysalam
spadan
arbabi
bor
set
visityahya

 

 

۳بعدیرندر

2
10
15
9
3
1
13
12
8
4
6
7
5
14
11

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail