سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

baran
khanomi
carplaza-fa
maan
ahangjo
arcan
khabarche
kowsar
cafeto
aref
carplaza-en
clawear
drink-time-
folani
rfn
zaq
borna
janatolzahra
hichkas
avana
ear1

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

chines
loc2
reyg
door
loc
esf
sogand-dorezamin
narsez
nikon
ghadar-forc
hiv
bahram
imagin
design
mario
mohtaj
google
beats
god2
fancy
daeman
erfan
avana-miokhandam
babayi
gta
mamanpaz
avana-margekodaki
maye
ma
condom
god
nejad
avana-360
dami
avana-poch
avana-sargije

 

 

تصویرسازیطراحی

 

des9
des2
des3
des6
bozoqg
behdadsalimi
des5
dance
sardardd
des10
atash
ashkan
adidas2
des8
des1
adidas
des11
des7
des13
des12
dard
des4

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

visityahya
alisedqi
bor
youga
arshict
heysalam
arbabi
spadan
set

 

 

۳بعدیرندر

15
10
9
5
1
4
3
8
12
14
7
2
6
11
13

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail