سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

cafeto
carplaza-fa
ear1
aref
drink-time-
hichkas
kowsar
folani
baran
avana
maan
rfn
zaq
janatolzahra
khabarche
khanomi
clawear
borna
arcan
carplaza-en
ahangjo

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

daeman
fancy
imagin
beats
dami
god
reyg
hiv
nejad
gta
mario
maye
ma
nikon
avana-miokhandam
google
door
avana-360
ghadar-forc
esf
chines
bahram
avana-poch
god2
loc
sogand-dorezamin
design
mohtaj
condom
erfan
mamanpaz
babayi
avana-sargije
loc2
narsez
avana-margekodaki

 

 

تصویرسازیطراحی

 

sardardd
atash
des8
adidas
des2
des10
des5
des6
des3
ashkan
dard
des12
dance
des7
des11
bozoqg
des1
des13
behdadsalimi
adidas2
des4
des9

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

visityahya
spadan
arshict
bor
heysalam
arbabi
set
alisedqi
youga

 

 

۳بعدیرندر

7
9
12
11
3
6
1
4
10
2
8
14
15
13
5

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail