سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

zaq
drink-time-
baran
ear1
carplaza-fa
aref
folani
arcan
carplaza-en
avana
janatolzahra
cafeto
ahangjo
khanomi
hichkas
maan
khabarche
kowsar
clawear
borna
rfn

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

loc
reyg
imagin
god2
avana-miokhandam
babayi
loc2
avana-360
mario
avana-poch
nejad
maye
gta
dami
erfan
hiv
mamanpaz
avana-margekodaki
daeman
beats
chines
door
ghadar-forc
narsez
sogand-dorezamin
ma
bahram
google
avana-sargije
nikon
design
mohtaj
god
esf
condom
fancy

 

 

تصویرسازیطراحی

 

des7
des8
des13
adidas
atash
des11
des5
dance
sardardd
dard
des9
des10
des2
behdadsalimi
adidas2
des6
des3
des1
bozoqg
des12
des4
ashkan

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

alisedqi
visityahya
bor
arbabi
spadan
set
arshict
heysalam
youga

 

 

۳بعدیرندر

15
8
5
12
9
14
7
1
2
10
11
13
6
3
4

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail