سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

baran
borna
cafeto
ahangjo
khanomi
drink-time-
aref
zaq
maan
janatolzahra
ear1
arcan
hichkas
avana
rfn
khabarche
folani

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

door
chines
mario
god
loc
god2
ghadar-forc
google
avana-poch
gta
erfan
beats
ma
avana-miokhandam
mohtaj
nejad
avana-margekodaki
design
fancy
mamanpaz
imagin
avana-360
daeman
hiv
sogand-dorezamin
reyg
narsez
babayi
nikon
loc2
bahram
dami
maye
condom
esf
avana-sargije

 

 

تصویرسازیطراحی

 

des4
sardardd
dard
ashkan
bozoqg
des9
des3
des8
dance
atash
behdadsalimi
des10
des7
des2
des6
des11
adidas
des12
adidas2
des13
des1
des5

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

alisedqi
youga
spadan
arshict
bor
visityahya
heysalam
set
arbabi

 

 

۳بعدیرندر

1
14
13
7
9
3
5
11
15
2
12
10
8
4
6

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail