سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

baran
drink-time-
borna
rfn
khabarche
clawear
arcan
khanomi
janatolzahra
carplaza-en
maan
ahangjo
kowsar
hichkas
ear1
folani
cafeto
aref
zaq
avana
carplaza-fa

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

door
nejad
loc2
daeman
god2
mohtaj
mamanpaz
god
avana-miokhandam
fancy
gta
reyg
esf
avana-poch
avana-360
condom
chines
sogand-dorezamin
hiv
imagin
babayi
loc
dami
google
ma
avana-margekodaki
ghadar-forc
beats
narsez
erfan
mario
nikon
maye
bahram
design
avana-sargije

 

 

تصویرسازیطراحی

 

bozoqg
des7
adidas
des6
des12
dard
atash
des11
des9
des10
dance
des2
des3
behdadsalimi
sardardd
ashkan
des1
des4
adidas2
des5
des13
des8

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

bor
youga
heysalam
visityahya
set
arshict
spadan
arbabi
alisedqi

 

 

۳بعدیرندر

6
11
15
8
2
5
4
13
14
9
7
3
1
12
10

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail