جهت تکمیل کادر اجرایی خود در رستوران  کوئیک تصمیم به استخدام در عنواین شغلی مختلف نموده ایم، برای بررسی دقیق تر توسط مدیریت ، لطفا اقدام به تکمیل موارد  موجود در فرم استخدام نمایید .
با تشکر

    

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر